Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001
Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалкиГоловна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

Страхування власників зброї

Користування зброї здебільшого не спричинене злими намірами - одні володіють зброєю для того, щоб гарантувати особисту безпеку, а інші тому, що просто люблять полювння.

З кожним роком кількість людей, які користуються зброєю зростає і це говорить про те, що потрібно більше цінувати безпеку оточуючих людей при користуванні зброєю, а також потрібно мати певні гарантії та безпеки при настанні нещасного випадку.

Уряд встановив таке правило: кожний власник зброї має бути застрахований від збитків, які можуть бути заподіяні зброєю - іншим особам чи їхньому майну (Постанова КМУ від 29.03.2002р. №402). Відповідно до першого пункту постанови, громадяни України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), обов’язково повинні застрахуватися від цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі — страхування відповідальності власників чи користувачів зброї) здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров’ю та (або) майну третіх осіб.

Страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують вогнепальну зброю (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна зброя) а також пневматичну та холодну зброю, і відповідно громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків).

Треті особи відповідно данній постанові це фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди встановлюється та визначається у встановленому законодавством порядку.

Страховий випадок — це подія (нещасний випадок), в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та (або) її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред’явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.) терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина. Договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років.

У разі коли особа загинула (померла) внаслідок страхового випадку, страхова компанія відшкодовує спадкоємцям особи – 11000 грн. У разі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності — відповідно 8250, 5500, 2750 гривень. Коли третій особі небуло призначено інвалідність але здоровю була заподіяна шкода, тоді за кожний день непрацездатності потерпілої особи виплачується - 20 гривень, але не більш як 2500 гривень.

Якщо було пошкоджене (знищенне) майно третьої особи — виплати проводяться у розмірі балансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більш як 30000 гривень. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не більш як 30000 гривень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків встановлюється за рішенням суду.

Якщо все ж таки настав страховий випадок застрахований власник зброї зобов’язаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:

- заява про виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;

- договір страхування;

- акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);

- виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);

- документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;

- листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою третьою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію); копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;

- свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).

Ці документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися як страхувальником так і третьою особою чи її спадкоємцями у разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку, також спадкоємці повинні подати документ про правонаступність.На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є підставою для виплати страхового відшкодування.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

Також страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

- вчинення навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку.

- вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про настання страхового випадку;

- несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру завданих збитків.

В. КругліцькийУкраинская Баннерная Сеть