Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001
Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалкиГоловна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

На шляху до реформ.

Нові економічні взаємостосунки, різні форми господарювання, реформування в агропромисловому секторі держави не можуть не впливати на ведення мисливського господарства. За роки незалежності України за ініціативою державних органів та громадських мисливських організацій в державі було переглянуто низку законодавчих актів, які регламентують охорону та відтворення тваринного світу.

На зміну «Положенню про мисливське господарство та здійснення полювання» Україна перша серед країн СНД з 2000 року має Закон Про мисливське господарство та полювання".

Після двох років керівництва вказаним Законом стало зрозуміло, що законодавче поле мисливської галузі потребує доопрацювання. Адже більшість статей Закону вимагають прийняття підзаконних актів, які протягом 2-х років повністю не видані.

Порівнюючи Закон України з законодавчими актами наших сусідів "Положение об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории республики Беларусь", а також досвідом ведення мисливського господарства Прибалтійських держав, Польщі, сміливо можна говорити, що Закон України виглядає, як Інструкція, що обмежує, забороняє, контролює користувачів мисливських угідь, починаючи з сільської ради, з перерахуванням усіх ланок законодавчої та виконавчої державної влади, закінчуючи власниками чи постійними користувачами земельних ділянок.

Передбачені вимоги щодо ведення мисливського господарства по охороні, відтворенню, біотехнічних заходах проводяться користувачами угідь. Не є таємницею те, що надходження від господарської діяльності в Україні є збитковими (за винятком деяких господарств Рескомліс АР Крим) і відповідно вимагають постійної дотації. Так, в системі УТМР витрати на ведення мисливського господарства в 2002 році склали 14,8 млн. гривень, а надходження — всього 8,0 млн. гривень.

Не захищаючи честь мундира, слід об'єктивно сказати, що на збитковість свідомо йде громадська організація, дотуючи галузь членськими внесками мисливців. Соціальний стан пересічного мисливця не дозволяє сьогодні встановлювати і високі ціни на полювання. Заважають мисливствокористувачам щорічні перепони Мінекоресурсів, яке не в повному обсязі видає, встановлює ліміти на добування тварин, хоча квота повинна видаватись по результатах обліку звірів та птахів, на який користувачі витрачають суттєві кошти.

Щорічне збільшення фінансового навантаження на мисливця через обмеження, безпідставне зменшення строків полювання, проведення перереєстрації зброї, обов'язкове страхування власників зброї веде до постійного зменшення чисельності членів громадських організацій, що, в свою чергу, збільшує фінансове навантаження на тих, хто не хоче бути відірваним від природи.

Постійно порушуючи питання захисту інтересів мисливського господарства УТМР, членів Товариства, Всеукраїнською радою, її президією протягом років вносяться пропозиції до державних органів щодо внесення змін до законодавства України, постанов Уряду.

Першим успіхом в питанні ведення мисливського господарства стало прийняття в 2003 році Верховною Радою та підписання Указом Президента України Л.Д. Кучмою змін та доповнень до Закону "Про мисливське господарство та полювання", які захищають користувачів мисливських угідь.

Хочу подякувати народним депутатам України Самоплавському В. І., Шершуну М. Х., іншим депутатам, які підтримали та внесли на розгляд даний Закон, а також Державний комітет лісового господарства, особисто Колісніченка М. В. за розуміння і підтримку Товариства.

На часі необхідно координувати, узагальнювати пропозиції, досвід роботи мисливського господарства, відроджувати дичерозведення та розселення диких птахів та звірів, володіти інформацією акліматизації, реакліматизації тварин, проводити кадастр та державний моніторинг мисливських тварин, що перебувають на території України.

В умовах перехідного етапу земельної реформи в найближчу перспективу гостро постає питання взаємостосунків між власниками земельних, лісових, водних ресурсів та користувачами мисливських угідь, особливо щодо проведення біотехнічних заходів, охорони тварин та птахів.

Для цього необхідно мати координуючий орган в державі, який зміг би об'єднати як громадські організації УТМР, ТВМР, так і клуби мисливців, користувачів угідь. Таким органом, на мою думку, і не тільки мою, повинна стати Всеукраїнська Асоціація мисливців.

Разом із заснуванням Асоціації повинна виробитись і концепція державної політики в галузі ведення мисливського господарства, яка мусить стати консолідуючим фактором у забезпеченні спільності позицій через збереження економічної самостійності мисливствокористувачів і ролі державних органів управління, заснована на конституційних принципах, на дотриманні законодавчих норм і науково обґрунтованих рекомендаціях в цій сфері, захисті інтересів широких верств громадян, причетних до мисливського господарства і полювання.

Викладені міркування мають дискусійний характер.

Що ж являтиме собою Асоціація і яка мета її створення? — питання риторичне. Але вона повинна бути — це веління часу.

В нашій уяві це має бути колективний орган користувачів мисливських угідь або відкрите добровільне об'єднання юридичних осіб для координації діяльності, захисту прав, вираження спільних інтересів її учасників у державних та інших органах. Асоціація має бути вільною у визначенні своєї структури, регламенту, форм і методів діяльності. Учасники Асоціації зберігатимуть господарську, виробничу і фінансову самостійність, права юридичної особи і здійснюватимуть свою діяльність відповідно до своїх статутів.

Основа діяльності Асоціації — добровільність, рівноправність, гласність, самоуправління її засновників, членів та учасників.

Основні завдання Асоціації такі:

—організація регіонального використання тваринного світу та інших природних ресурсів, ведення мисливсько-рибальського господарства безпосередньо, а також через генеральних користувачів;

—сприяння максимальному задоволенню потреб членів мисливських і рибальських організацій, підприємств — членів та учасників в організації полювання і рибної ловлі, відпочинку, послуг, здійснення заходів із соціального захисту членів товариств та об'єднань, працівників-пенсіонерів;

—виховання у громадян бережливого ставлення до надбань природи, екологічної культури, залучення їх до активної роботи з охорони природних ресурсів і відтворення об'єктів тваринного світу, участі у здійсненні контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства;

—вивчення і запровадження зарубіжного досвіду ведення мисливського і рибальського господарства;

—розвиток любительського полювання і рибної ловлі, стрілецько-мисливського і рибальського спорту, мисливського собаківництва, трофейної справи, дичерозведення;

—проведення раціональної, соціально-економічної, науково-технічної політики в різних сферах діяльності Асоціації;

—здійснення науково-прикладних та інших конструктивних досліджень і розробок;

—участь і організація підготовки спеціалістів для мисливського господарства, експертів з мисливських трофеїв, мисливського собаківництва, спортсменів і експертів зі стрілецько-мисливського і рибальського спорту та інших напрямів;

—розширення і закріплення міжнародного співробітництва з користувачами мисливських угідь, іншими організаціями та підприємствами зарубіжних держав;

—захист прав і свобод членів товариств мисливців та рибалок, засновників, членів та учасників Асоціації.

Українське товариство мисливців і рибалок як наймасовіша громадська організація та основний користувач мисливських угідь в державі, усвідомлюючи необхідність і невідворотність еволюційного процесу розвитку мисливської галузі, виступає ініціатором заснування Асоціації.

Ця тема потребує широкого обговорення та пропозицій громадського загалу.

Голова президії

Всеукраїнської ради УТМР

М.С. ШУЛЯР.Украинская Баннерная Сеть