Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001
Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалкиГоловна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

«Матроски» дійсні аж до травня

Із 11 листопада 2014 року набрав чинності новий «Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання» (у середовищі мисливців ці картки через схожість іменують «матросками»). Давайте спробуємо разом оцінити новий Порядок з точки зору принаймні пересічного мисливця України.

При першому погляді на старий та новий документи ми можемо відмітити, що вони складаються з двох розділів, які дещо змінили свої назви, але по суті залишилися про те саме: перший розділ – про загальні положення (у старому Порядку – «Загальна частина»), другий – власне, про порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки (обліку добутої дичини й порушень полювання). У загальних положеннях дещо змінилися підстави розроблення нового Порядку та з’явилися посилання на нові законодавчі документи, якими керувалися під час його розробки та затвердження.

Пункт 1.2 Загальних положень нового Порядку фактично дублюють вимоги статті 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (надалі – Закон) про те, що посвідчення мисливця та контрольна карта обліку добутої дичини й порушень (надалі – контрольна карта) є документами на право полювання. На жаль, у пункті 2 Загальної частини старого Порядку, у якому йдеться фактично про те саме, до останнього дня дії цього Порядку було посилання на вимоги пункту 14 «Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання», яке діяло до набрання чинності Законом.

Слід звернути увагу, що у Загальних положеннях нового Порядку відсутній пункт про термін дії посвідчення мисливця, а у старому Порядку було визначено, що термін дії посвідчення не обмежений, а контрольна карта діє протягом одного мисливського сезону (пункт 3 старого Порядку). У пункті 1.3 нового Порядку встановлено, що контрольна картка видається з 01 травня поточного року до 30 квітня наступного року і діє з дня видачі до 30 квітня включно. На цю вимогу нового Порядку необхідно звернути увагу й розуміти, що контрольні картки, отримані минулого (2014) року теж дійсні до 30 квітня 2015 року включно, тому їх можна міняти з 1 травня цього року. Однак, у такому випадку не зрозуміло, чи можна отримати нову контрольну карту до 1 травня, оскільки ми пам’ятаємо, що з 1 травня може початися сезон полювання на самця козулі, а полювання без нової, дійсної контрольної картки є порушенням правил полювання.

У Загальній частині старого Порядку був пункт 5, який визначав, що розмір плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки встановлюється Мінлісгоспом за погодженням з Мінфіном. У новому Порядку цю норму прописано у пункті 2.7 таким чином: «Розмір державного мита та плати за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки й їх дублікатів встановлюється у порядку, встановленому законодавством».

Розділ другий «Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки» у новому Порядку теж певною мірою відрізняється від подібного розділу старого Порядку. Наприклад, у новому Порядку докладніше, на мою думку, прописано технологію приймання екзаменів.

Новим Порядком встановлено, що виготовлення бланків посвідчень мисливця та контрольних карток замовляють Держлісагентство, його територіальні органи, вони ж створюють екзаменаційні комісії.

Згідно з вимогами нового Порядку, приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця та контрольних карток здійснюються такими органами: Державним агентством лісових ресурсів України – для жителів міста Києва та громадян України, які зареєстровані на території інших адміністративно-територіальних одиниць; територіальними органами Державного агентства лісових ресурсів України – для громадян України, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Така норма значно полегшить процедуру отримання посвідчення мисливця для осіб, які переїхали працювати або через інші причини до міста Києва чи Київської області. Раніше це була проблема, для вирішення питання отримання посвідчення мисливця необхідно було їхати за місцем реєстрації (прописки у паспорті), що, безумовно, було не дуже зручно.

У частині першій пункту 2.4 нового Порядку чітко визначено, що для отримання посвідчення мисливця громадяни України подають заяву, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку, та анкету мисливця, форма якої наведена в додатку 2 до цього Порядку, дві кольорові фотокартки розміром

3х4 см. Окрім того, частина третя зазначено пункту вимагає, щоб перед початком екзамену громадянин пред’явив комісії паспорт громадянина України. Після перевірки відповідності зазначених у заяві та анкеті мисливця відомостей тим, що зазначені у пред’явленому паспорті громадянина України, він допускається до екзамену.

У пункті 2.4 нового Порядку визначені інші умови процедури приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця та контрольних карток. Наприклад, чітко визначені строк видачі посвідчення мисливця, контрольної картки, який не повинен перевищувати 30 днів з дня подання заяви, строк складання екзамену на отримання посвідчення мисливця, який не повинен перевищувати 30 днів з дня подання заявки. Встановлено, що екзамен складається за екзаменаційними білетами, кожний білет містить 24 питання, до кожного з яких пропонується від 2 до 4 варіантів відповідей. Для відповіді на екзаменаційні питання надається 15 хвилин. Вважається, що претендент склав екзамен, якщо відповів правильно на 19 питань.

Остання частина пункту 2.4 регламентує, що при здачі екзамену забороняється використовувати будь-які сторонні джерела інформації. У випадку спроби особи, яка здає екзамен, скористатися будь-якими сторонніми джерелами інформації, член комісії має право негайно припинити здачу екзамену для цієї особи з виставленням оцінки «не зараховано».

Згідно з приписами пункту 2.7 нового Порядку, посвідчення мисливця та контрольну картку мисливець отримує після сплати державного мита, плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки. Розмір державного мита та плати за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки й їх дублікатів встановлюється у порядку, встановленому законодавством. Квитанції про сплату державного мита та про плату за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки громадянином пред’являються у Державному агентстві лісових ресурсів України, його територіальному органі. Контрольна картка видається за умови повернення мисливцем попередньо отриманої контрольної картки. Виходячи з приписів цього пункту, громадянин квитанції не передає, а лише пред’являє. Я не пропоную залишати квитанцію собі, а від працівників, які видають посвідчення чи контрольну карту, вимагали лише робити копії з платіжних документів для справи, але звертаю увагу на таку норму у новому Порядку. На мою думку, є ще одне зауваження до цього пункту. Пункт виписано таким чином, що можна зрозуміти, що в ньому регламентовано отримання посвідчення мисливця та контрольної картки після складання екзамену. Та останнє речення вносить певний дисонанс у пункті: яким чином можна повернути контрольну картку, якщо ти отримуєш її вперше?.. Тобто необхідно було б дещо акцентувати порядок заміни контрольної картки, термін дії якої закінчився. Окрім того, можливо, необхідно було б встановити порядок заміни контрольних карток через районних мисливствознавців або місцеві осередки користувачів мисливських угідь, що, безумовно, значно спростило та здешевило б цю процедуру для мешканців віддалених населених пунктів у сільській місцевості.

Бажано запам’ятати вимоги пункту 2.8 нового Порядку про те, що особа під час отримання посвідчення мисливця та контрольної картки зобов’язана перевірити правильність внесених у ці документи відомостей про себе, а в разі будь-яких помилок заявити про це. У разі виявлення помилок заміна посвідчення мисливця та контрольної картки здійснюється безкоштовно.

Пункт 2.9 нового Порядку визначає, що у випадку втрати, крадіжки контрольної картки мисливець звертається з заявою про видачу нової контрольної картки до органу, який здійснює видачу контрольних карток. Розгляд заяви та видача контрольної картки проводяться в строк не більше 30 днів з дня подання заяви. Підставою для відмови у видачі нової контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин.

У випадку втрати посвідчення мисливця чи приведення посвідчення мисливця або контрольної картки в стан, непридатний до використання, мисливець подає заяву про видачу нового посвідчення мисливця та/або контрольної картки. Орган, який здійснює видачу посвідчення мисливця та контрольної картки, протягом 30 днів з дня подання заяви приймає відповідне рішення та за умови відсутності підстави для відмови у видачі посвідчення видає посвідчення мисливця та/або контрольну картку. Підставою для відмови у видачі посвідчення мисливця та/або контрольної картки є відсутність факту отримання посвідчення мисливця в органі, до якого звертається громадянин. Усе це встановлено пунктом 2.10 нового Порядку.

У разі зміни місця реєстрації особи, як сказано у пункті 2.11 нового Порядку, вона може отримати нові контрольну картку та посвідчення мисливця у відповідному органі за умови пред’явлення паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію в цій адміністративно-територіальній одиниці та подання нею відповідної заяви, анкети мисливця та повернення посвідчення мисливця, яке було отримане нею за попереднім місцем реєстрації. Повернене посвідчення мисливця анулюється.

Тут слід відмітити, що йдеться про можливість отримання нових контрольної картки та посвідчення мисливця, але наприкінці пункту сказано, що для цього необхідно повернути лише посвідчення мисливця, яке анулюється.

Останній пункт 2.12 нового Порядку стверджує, що у випадку відмови громадянину у видачі посвідчення мисливця, контрольної картки він має право оскаржити відмову відповідно до вимог чинного законодавства.

Отже, з того, що ми встановили з тексту нового Порядку, можна зробити висновок, що деякі питання процесу приймання екзаменів, видача посвідчень мисливця та контрольних карток прописано дещо краще, ніж у старому Порядку. Разом з тим визнати новий Порядок таким, що чітко вирішує всі проблеми цього процесу, на жаль, неможливо. Наприклад, я не знайшов у новому Порядку норми про те, що на кожного претендента на здачу екзамену на отримання посвідчення мисливця чи на кожну особу, яка вже отримала таке посвідчення, оформлюється особиста справа мисливця, а також хто такі справи зберігає. Виникає відчуття, що головне в цьому процесі – зібрати гроші з претендентів чи власників посвідчень мисливців і контрольних карток, а потім всі анкети, заяви, старі повернуті контрольні картки можна просто викидати на сміття, а з мисливців знову стягувати кошти за заміну контрольної картки. До речі, треба ж десь зберігати, в разі необхідності, й відомості про притягнення мисливця до встановленої законом відповідальності про порушення правил полювання.

Отож, на мою думку, в Порядку має бути зазначено про заведення особистих справ на власників посвідчень мисливця, про те, які відомості у них зберігати, хто буде відповідальним за зберігання та оформлення таких особистих справ, як вони будуть передаватися від одного територіального органу Держлісагентства до іншого у разі потреби. А інакше – тебе позбавили права полювання у Волинській, наприклад, області, переїжджаєш до Києва та спокійнісінько отримуєш нове посвідчення у встановленому порядку.

Я вже не кажу про необхідність прописати у Порядку процедуру комп’ютерного обліку, доступу до нього (у межах відповідності Закону України «Про захист персональних даних»), комп’ютерного обміну даними між територіальними органами Держлісагентства.

Окрім того, всім мисливцям, які мають та використовують на полюванні контрольну карту, необхідно виконувати певні дії щодо її заповнення. На цей час частково порядок оформлення відміток у контрольній картці на полюванні визначений «Положенням про правила проведення полювань, поводження зі зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин». Та в цьому Положенні регламентовано оформлення відміток у контрольній картці не на всіх видах полювання. А під час полювання на пернату дичину, коли протягом тривалого часу може бути добуто багато мисливських тварин, нерідко виникають питання оформлення цих карток.

Тому вважаю, що новий Порядок необхідно було б доповнити розділом, в якому визначити порядок використання (оформлення) контрольних карток на полюванні. Іноді цей процес визначають у наказах користувачів мисливських угідь, але в таких випадках знову можуть бути різні думки про правильність відміток у контрольній картці. Треба остаточно визначити цей процес у єдиному Порядку. Тоді справді буде виконано вимогу пункту 1.1 нового Порядку щодо врегулювання відносин між Державним агентством лісових ресурсів України, його територіальними органами та громадянами України у частині використання контрольної картки під час полювання. Можливо, тоді й форму контрольної картки буде дещо вдосконалено.

В. ЯковлєвУкраинская Баннерная Сеть