Флора и Фауна

  • Флора и Фауна


Крым знакомится с волками

У человека с волком счеты давние. Человек ведь волка ненавидит именно за то, что серый посягает на его собственность. Был в далекие времена случай - недалеко от Алушты волки прямо во дворе разорвали корову. А в книге «В дебрях Крыма», вышедшей в начале прошлого века, С. А. Качиони так описывает волчью охоту на овец: «Когда волк хватает ближайшую овцу и рвет ее, все стадо отбегает на несколько де

Флора та фауна в поезії Тараса Шевченка

Творчість Шевченка - глибока криниця, цілюща вода якої здатна вгамувати спрагу людини з різноманітними інтересами. Якось повертаючись електричкою з качиного полювання з-під Тетерева, ми (заввідділом садівництва Центрального ботанічного саду Павло Мороз, його аспірант Іван Киселевський та автор цих рядків) вели мову про тему майбутньої кандидатської дисертації нашого молодого колеги. За вікном ел

Водяний горіх плаваючий: скарати не можна помилувати

Появу цієї статті зіціював читач нашої газети Ольшанський І.С. За його спостереженнями, водяний горіх заполонив усі затоки верхів'я Дніпра і, на його думку, якщо не застосувати заходів щодо знищення цієї рослини, то незабаром нею заростуть усі водойми; до того ж, внаслідок її розселення зникають ряска і глечики жовті та латаття біле. Враховуючи зазначене, на основі літературних відомостей щодо ціє

Внутрішні водойм України: кількісне і якісне виродження корінних риб - наслідок браконьєрства

Рибальству в Україні завжди надавалось важливого значення. У її внутрішніх водоймах промислове рибальство зосереджене здебільшого у басейні Дніпра. Протягом 90-х років XX ст. у каскаді Дніпровських водосховищ, які є по суті природно-технічними водоймами, відбулось трикратне падіння добування риби у порівнянні з 70-80-ми роками, знизившись з 20-22 до 7-8 тис. тонн (Програма сталого розвитку в Украї

Что можно поделать с вороньим нашествием?

«Проблема регулирования врановых птиц действительно сложна и в этом отношении почти не уступает проблеме борьбы с волком. Как показывает практика, локальные мероприятия, казалось бы достаточно эффективные не приносят желаемых результатов. Для устойчивого снижения численности врановых птиц на значительных территориях необходимо последовательное применение комплексной системы мер, проводимых синхрон

Чи є шанс у нашого борсука?

На сьогоднішні в Україні численність всіх видів мисливських тварин (за винятком лисиці, а в окремих районах вовка) є надзвичайно низькою. Вона не відповідає екологічній ємності тих біотопів у яких живе дичина і компонентами яких вона є. Статистичні дані, які подають уповноважені органи про численність і про кількість добутих мисливських тварин є сильно занижені і далекі від дійсності. Численність

Выхухоль скрытная и неизвестная

Выхухоль является эндемиком Восточной Европы, т.е. нигде больше в мире она не встречается. Вид внесен в Красные книги Украины, России и МСОП. Численность вида в России в настоящее время составляет около 35 тыс. особей. Выхухоль в этой стране распространена в бассейне Волги (20 тыс. особей) и Дона (10 тыс.). В бассейнах таких рек, как Днепр и Урал ориентировочно сохранилось по 1,5 тыс. особей. Встр

Виловлювання "недомірків" нищить рибні запаси

З середини XX століття енциклопедичною істиною є те, що з тварин, які зустрічаються в Україні, найбільше промислове значення має риба (УРЕ, т. 17, 1965). Незважаючи на це та прийняття Закону України "Про тваринний світ" (1993, 2001), Закон України щодо ведення рибного господарства не розроблений, а тим часом найцінніші риби дозволяється ловити при певних їх розмірах, що наведені, зокрема, у Правил

Видра в Україні

Видра – рідкісний вид, занесений в Червону книгу України та Європейський Червоний список. В українському Поліссі видра до цього часу залишається звичайним видом на річках, озерах і навіть осушувальних каналах. В Європі популяція виду знаходиться в пригніченому стані (депресії) через руйнацію природної структури берегів, забруднення середовища, загибелі у рибацьких сітках, вершах, під колесами авто

За свиней замовте слово

Для того, щоб кожний читач зміг зрозуміти, про що йде мова у даній публікації, кілька слів про структуру полювання в Україні. Згідно з чинним законодавством, керує полюванням в Україні спеціально уповноважений виконавчої влади у галузі мисливського господарства Комітет лісового господарства та його представництва на місцях - обласні лісогосподарські об'єднання і їх структури - держлісгоспи. Терито