Вольові рішення та їх вплив на стан довкілля

Д. Голда

Сентябрь, 2006 год

Прикладом "вольових" рішень е будівництво Київського водосховища, Чорнобильської АЕС та інші, які були прийняті всупереч рекомендаціям вчених і громадської думки. Ще одне з таких "вольових" рішень – широке запровадження меліорації прийняте "директивними" органами після травневого(1966 р.) та, особливо, жовтневого (1984) пленумів ЦК КПРС. Термін меліорація (в перекладі з латини означає поліпшення)