Екологічна ємність польових угідь: сумні реалії та правові аспекти подолання кризи

Василь Новицький

Травень, 2017 рік

Якщо зареєстровані, авторизуйтесь можливо вже купили, придбати

Порушуючи окреслену проблематику, хочу зазначити, що динамічне зниження чисельності польової фауни нині перетворюється на екологічну проблему загальноєвропейського масштабу. Зокрема, кризу популяцій осілих видів – зайця сірого та куріпки сірої, біоіндикаторів екологічного стану місцевих агроландшафтів протягом останніх 30 років активно обговорюють науковці Центральної та Західної Європ