Червона книга України: щодо риб - лише памятник

А. Щербуха

Грудень, 2005 рік

До планової організації охорони живої природи в Україні повинно було спонукати прийняття її Верховною Радою 23 жовтня 1992 року "Положення про Червону книгу України", згідно з якою "для організації наукових досліджень, розробки заходів щодо охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, контролю за їх виконанням, координації діяльності державних органів та